Vakuutusalan ratkaisut:

Hallinnoi tietoja harkitusti niiden lähteestä riippumatta.

Kehitä vaatimustenmukaisuutta koskevia ohjelmia ja tehosta liiketoimintaa.

Nopeuta digitalisaatiota.

Insurance

Vakuutusalan ratkaisut:

Hallinnoi tietoja harkitusti niiden lähteestä riippumatta.

Kehitä vaatimustenmukaisuutta koskevia ohjelmia ja tehosta liiketoimintaa.

Nopeuta digitalisaatiota.

 1. Home
 2. Toimialakohtaiset Ratkaisut
 3. Vakuutusalan ratkaisut

Business as usual -ajattelu ei ole enää vaihtoehto

Vakuutuksenantajat kohtaavat joka päivä tilanteita, joissa yhä suurempi määrä yhä erilaisempaa tietoa sijaitsee eri paikoissa, järjestelmissä ja alustoilla. Yritykseesi tulee päivä päivältä enemmän tietoa – uusista vakuutushakemuksista, muuttuneista toimintatavoista, rahoitusasioista ja muusta yritysviestintään liittyvästä. Menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää on löytää innovatiivisia tapoja ymmärtää ja hyödyntää kaiken tämän tiedon arvo.

Hankaluutta lisää se, että tuskin kuluu päivääkään, ettei valvoja arvioi vakuutusohjelmaasi. Vakuutusalalla noudatetaan tiukasti säännöksiä. Vakuutuslaitosten on suojattava ja säilytettävä niin fyysisiä kuin sähköisiä tietoja, minkä lisäksi niiden on huolehdittava myös siitä, että tietoja ei paljastu tahattomasti eikä katoa ja että tietoturvaloukkauksia ei tapahdu.

Kaiken tämän hallinnointi turvallisesti ja johdonmukaisesti voi vaikuttaa loputtomalta haasteelta, mutta asian ei tarvitse olla niin. Iron Mountainilla on kokemusta, joka auttaa sinua

 • hallinnoimaan tietoja harkitusti niiden lähteestä riippumatta
 • parantamaan rahoituspalvelujen vaatimustenmukaisuutta ja tehostamaan liiketoimintaa
 • nopeuttamaan digitalisaatiota
 • varmistamaan tietoturvan ja säilyttämään samalla pääsyn tietoihin vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä riippumatta.

2,700

Blue icons of two hands doing a handshake

Yli 2 700 vakuutuslaitosta käyttää Iron Mountainin ratkaisuja ja palveluja.

1,400

Blue icon of a globe

Suuri kattavuus: yli 1 400 toimitilaa yli 50 maassa.

65

A blue icon of a clock

Yli 65 vuoden kokemus vakuutusalasta.

Hallinnoi tietojasi ratkaisulla, johon vakuutuksenantajat luottavat

Teemme tietojesi hallinnasta helppoa koko niiden elinkaaren ajan.

Vakuutuslaitosten on säilytettävä sekä fyysisiä että sähköisiä asiakirjoja pitkiä aikoja. Iron Mountain tarjoaa luotettavia ja turvallisia säilytysvaihtoehtoja tietojen alkuperästä riippumatta.

Meiltä löytyy apu, olipa kyseessä kannettavan tietokoneen tai palvelinten tietojen varmuuskopiointi, pilvitietojen arkistointi, Iron Mountainin datakeskuksen  hyödyntäminen tai tietojen saaminen vanhoista järjestelmistä. Innovatiivisten ratkaisujemme avulla saavutat digitalisaatioon  liittyvät tavoitteesi, sillä voit varastoida kaikki jäljelle jäävät paperit käyttöpaikan ulkopuolelle digitoidessasi ne jatkossa. Tarjoamme sinulle myös työkalut, joilla voit automatisoida liiketoimintaprosessit ja säilyttää pääsyn tietoihisi verkon kautta.

Ratkaisumme ovat joustavia, ja ne voidaan sovittaa sen mukaan, millaisia vaatimuksia liiketoimintasi kriittisten tietojen hallinnalla on.

Vakuutusalaan liittyviä tapauksia

Haaste:

Suuri omaisuus- ja vahinkovakuutusyhtiö etsi keinoa toteuttaa vaatimustenmukaisuus saamistensa osalta yrityksen laajuisesti ns. siistin pöydän politiikkaa noudattamalla. Saamisten käsittely hoidettiin vielä paperimuotoisesti käsin. Ratkaisun tuli osoittaa mitattavia ja merkittäviä kustannussäästöjä. Toissijaisina tavoitteina oli tehostaa toimintaa, lyhentää käsittelyaikoja, parantaa asiakaskokemusta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Ratkaisu:

Iron Mountain tarjosi ratkaisun siirtyä paperimuotoisesta, avoin hylly -mallisesta manuaalisesta omaisuus- ja vahinkosaamisten käsittelystä digitaaliseen postitushuoneeseen ja käyttöliittymän kautta tapahtuvaan kuvat mahdollistavaan automatisoituun menettelyyn. Tähän sisältyi myös valitun, validoidun tiedon sähköinen toimittaminen turvallisesti kolmansille osapuolille. Ratkaisun käyttöönotto toteutettiin monessa vaiheessa.

Arvolupaus:
 • Vaatimustenmukaisuutta koskevien tavoitteiden saavuttaminen
 • 1,5 miljoonan dollarin säästäminen
 • Palvelutasosopimuksen parantaminen 24 tunnilla
 • 5 miljoonan sivun tulostamatta jättäminen vuosittain
Haaste:

New Yorkissa toimiva henkivakuutusyhtiö etsi ratkaisua, jolla se voisi parantaa erittäin tärkeiden kaupallisten asiakkaidensa tietojen saatavuutta riskit minimoiden. Tietojen käyttäjiä oli paljon. Sen vuoksi tiedostoja arkistoitiin välillä väärin ja asiakirjoja katosi. Katastrofitilanteiden, kuten tulipalon tai tulvavahingon, varalta näistä asiakirjoista ei myöskään ollut palautuskopioita.

Ratkaisu:

Iron Mountain tarjosi arkistonmuuntamisratkaisun, johon sisältyi asiakirjojen skannaus ja digitalisointi asiakkaan omassa sisällönhallintajärjestelmässä säilyttämiseksi.

Arvolupaus:
 • Mahdollisuus käyttää tietoja missä tahansa organisaation sijainnissa
 • Välineet velvoitteiden noudattamiseksi työntekijöille
 • Jäsennelty tieto, jonka ansiosta asiakirjojen katoaminen ja väärin arkistointi vähenee
Haaste:

Suuri yhdysvaltalainen vakuutusmeklariyritys halusi luoda digitaalisen postitushuoneratkaisun, joka voitaisiin toimittaa viivytyksettä ja joka toisi todellisia säästöjä ja lisäarvoa. Yhdistyttyään toisen yrityksen kanssa vakuutusmeklariyrityksellä oli ongelma, miten saada käyttöönsä toimintatapojensa tarkistamiseen liittyvät palvelut.

Ratkaisu:

Iron Mountain reititti postilokeroiden sisällön uudelleen keskitettyyn sijaintiin, josta tiimi haki postin ja käsitteli sen skannaamalla, luokittelemalla ja täydentämällä kerätyn tiedon. Sen jälkeen digitaalinen posti voitiin reitittää uudelleen hyväksyntää tai poikkeuskäsittelyä varten, ja asiakas sai käyttöönsä keskitetyn tietokannan, jossa pääsi käsiksi kaikkeen postiin. Ratkaisu tarjosi muodollisen tarpeiden arvioinnin ja työselvitystä koskevan yhteistyömahdollisuuden, minkä ansiosta projekti onnistui.

Arvolupaus:
 • Paperista luopuminen
 • Toimitusketjun paraneminen
 • Tiukempi palvelutasosopimus
 • Kustannusten aleneminen
 • Käyttäjäkokemuksen paraneminen
 • Apua tuovia ratkaisuja:
Insurance Digital Mailroom Use Case
Apua tuovia ratkaisuja:
Digitointipalvelut
Haaste:

Työntekijöille maksettaviin korvauksiin keskittyvä vakuutusyhtiö arvioi datakeskuksensa infrastruktuuri-, ylläpito- ja käyttökustannukset sekä toimipisteen rajallisen kyvyn tukea irtisanottuja työntekijöitä ilman merkittäviä kustannuksia ja vaivannäköä, minkä jälkeen yhtiön tiedotuspalvelujen ryhmä totesi, että datakeskus oli vanhentunut ja tehoton.

Ratkaisu:

TYhtiö paransi turvallisuutta, varmennusta, tehoa, yhteyksiä ja luotettavuutta. Yhteistiloissa sijaitseva datakeskus laajeni vastaamaan muuttuvia tarpeita, jopa sopimuksenteon jälkeistä allekirjoitustarvetta. Entistä suuremman energiatehokkuuden ansiosta myös kustannustehokkuus parani verrattuna omien tilojen käyttöön.

Arvolupaus:
 • Turvallisuus
 • Riskinhallinta
 • Kustannusten aleneminen
Data Center Compliance Use Case
Apua tuovia ratkaisuja:
Datakeskukset

PALVELUMME

Information Management-Four People Speaking | Iron Mountain

Tiedonhallinta

            Hallinnoi tietojasi koko niiden elinkaaren ajan ja pysy ajan tasalla alan muuttuvista määräyksistä. 
workflow automation highlight two people standing around woman holding tablet

Digitalisaatio 

            Siirry nopeasti reagoivaan ja digitaalisesti kehittyneeseen ympäristöön, joka vastaa muuttuviin liiketoimintatarpeisiisi.
Virginia Data Center highlight

Datakeskukset 

Luottavaisesti yhteisissä tiloissa
secure-storage-banner-iron-mountain-truck-with-employee-wheeling-boxes

Turvallinen säilytys

            Suojaa ja säilytä kaikkein tärkein.

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN