FARMASEUTTISET JA BIOTIETEELLISET TIEDONHALLINTARATKAISUT

Pienennä riskiä ja mahdollista yrityksen laajuinen tiedonhallinta
life-science-banner-woman-holding-dna-structure

FARMASEUTTISET JA BIOTIETEELLISET TIEDONHALLINTARATKAISUT

Pienennä riskiä ja mahdollista yrityksen laajuinen tiedonhallinta
  1. Home
  2. Toimialakohtaiset Ratkaisut
  3. Farmaseuttiset ja biotieteelliset tiedonhallintaratkaisut

Luotettavat ja testatut ratkaisut

Biotieteiden alalla on edessään ennennäkemätön muutos. Tiedon merkitys innovoinnin vauhdittamisessa, tuotteen laadukkuuden osoittamisessa, tehokkuuden todistamisessa, markkinoiden jakautumisen hallinnassa ja säännösten noudattamisessa on olennaista menestymisen kannalta.Tätä tietoa on suojattava ja hallittava koko sen elinkaaren ajan, ja samalla tiedon on oltava organisaatioiden käytettävissä, jotta sen arvoa voidaan hyödyntää. Pystyykö yrityksesi tiedonhallintaohjelma siihen?

Miksi Iron Mountain?

  • Yksi kumppani – joka suojaa, säilyttää ja hallinnoi tietojasi koko niiden elinkaaren ajan.
  • Globaali ulottuvuus – vastaa tarpeisiisi johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa.
  • Vakiintuneet ratkaisut – asiakkaiden tarpeiden tukena jo 65 vuotta.

TOIMI VAATIMUSTENMUKAISESTI.

Noudata sääntelyvaatimuksia

Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kehittämistä ja valmistamista säännellään monenlaisilla määräyksillä, kuten patenttilainsäädännöllä, sähköistä allekirjoitusta koskevalla lainsäädännöllä, laboratorion hyvillä käytännöillä, hyvillä kliinisillä tutkimustavoilla sekä potilaan yksityisyyttä ja suostumusta koskevalla lainsäädännöllä. Tämä vaatii organisaatioita säilyttämään tiedot mahdollista tarkastusta tai lakisääteistä luovutuspyyntöä varten.

Käytä tietojasi kaikkialla yrityksessä

Vaikka organisaatiossasi olisikin tiedonhallintaperiaatteita, niitä ei välttämättä panna täytäntöön johdonmukaisesti.Oikean tiedon saatavuus oikeaan aikaan on ratkaisevan tärkeää säännösten noudattamiseksi ja aineettoman omaisuuden suojaamiseksi. Asiakirjat ovat kuitenkin usein hajallaan eri osastoilla ja sijainneissa, jolloin niitä on vaikea löytää silloin, kun niitä tarvitaan.

Noudata yhdenmukaisia toimintatapoja

Iron Mountainin avulla sinulla on hyvin dokumentoidut ja helposti täytäntöönpantavat toimintatavat, joita voidaan soveltaa kaikenlaisiin tietoihin koko yrityksessä. Tämä mahdollistaa vaatimustenmukaisuuden.Kun tiedot ovat ymmärrettäviä ja tiedät, missä ne ovat, voit olla varma, että ne ovat suojattuja, palautettavissa ja turvassa koko niiden elinkaaren ajan.

PALVELUMME

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Records Storage and Management

Utilize offsite storage to protect, manage and safeguard your records throughout their lifecycle - including lab notebooks, design/device history records, manufacturing batch records and other record types.
records digitization

Document Imaging Services

Digitize your physical records and media with our document imaging services.  These services will enable you to have fast, secure access to your information, unlock your paper-burdened workflows and work more digitally.  

Datakeskukset

Hyödynnä maanalaisia ja varta vasten rakennettuja datakeskuksia vastataksesi joustavaa, turvallista datakeskuskapasiteettia edellyttävien biotieteellisten organisaatioiden tiukkoihin vaatimuksiin, niin täytät samalla myös yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa koskevat määräykset.
records management training

Staffing Services

Leverage our knowledgeable records and information management staff at your locations to help build your program or supplement your existing staff. Gain access to experts to accelerate your program and enable enterprise-wide information governance.

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN

contact us

OTA YHTEYTTÄ IRON MOUNTAINIIN